Astrology and Diving books

by Murari publications

ஸ்ரீ நிவாஸன் பஞ்சாங்கம் - Srinivasan Panchangam : "Thurmugi" - 2016 - 2017, "Heyvilambi" - 2017 - 18
Srinivasan Panchangam

[Accurately computed and calculated Ayanamsam Thirukkanitam from Indian space researchers]

 • Ephemeris tables, Vasthu tables, Marriage match tables.
 • Horoscope for all 12 Zodiac signs.
 • Annual share market status.
 • Gold and Silver price status.
 • Rudhu Astrology
 • Best time for Thiruvanamallai holy pray in Full moon times
 • Paths for getting victory in law issues.
 • Comparision for Thirukanidham and Vasthu in terms of planets
 • Pancha Patchi Sasthiram in minutes and seconds
 • Accurate Ayanamsam which are approved by government.
 • Daily Manthras which helps for better life.
 • Subha Mugurtham consulting best Natchatras and Lagnam for couples and parents.
 • With accounts at accurate minstes with planetary positions
 • Procedures to know the gender of the child in Sanctum.
 • and much more with mistakeless accurate panchangam which are calculated from computer.

Price: 90/-
Available
Srinivasan's Subamugurtham, functional and holy days list. 2016 - 2017, 2017 - 2018
சுப முகூர்த்த நாட்கள் மற்றும் பண்டிகை விசேஷங்கள்
Suitable for all people, guideline in their daily life
Its me
 • Corrected daily sunset for accurate Raghu time, Yema time and Subhahorai
 • Whatchouts on holy work
 • Separate dates for all holy work
 • The hole year, holy days for star holders
 • Dates for pregnancy surgery
 • Sudharsana Homam, Ganapathi Homam, Kiragha santhi to amend/improve our life
 • Festivals, fasts, its benefits with including its methods to celebrate
மாங்கல்யம் செய்ய, விவாகம் செய்ய, சாந்தி முகூர்த்தம், சீமந்தம், உபநயனம், வாசல்கால் வைக்க, கிரக ஆரம்பம் செய்ய, புது வண்டி வாங்க, வித்யாரம்பம் செய்ய, தொழில் தொடங்க, கடன் வாங்க, கிரகப்பிரவேசம் செய்ய, காது குத்த, கடன் தீர்க்க தனித்தனி நாட்களுடன் கூடியது,

மற்றும், சதுர்த்தி விரதம், சஷ்டி விரதம், கிருத்திகை விரதம், அமாவாசை விரதம், பௌர்நமி விரதம், ஏகாதசி விரதம், சிரவண விரதம், மாத சிவராத்திரி விரதம், பிரதோ­ விரதம், அக்ஷய திருதியை, நரசிம்ம ஜெயந்தி, ரம்பா திருதியை, சுவர்ண கௌரி விரதம், கிருஷ்ண ஜெயந்தி விரதம், ஜேஷ்டா விரதம், வரலட்சுமி விரதம், ரி´பஞ்சமி விரதம், நவராத்திரி விரதம், அனந்த விரதம், தீபாவளி, பொங்கல், காருடையான் நோன்பு, ஸ்ரீராம நவமி விரதம் ஆகியவை அனுஷ்டிக்க வேண்டிய முறைகளுடன் கூடியது.

Price: 40/-
Not Available
பிரம்மரிஷி வாக்கியம் - Bhrama Rishi Vakkiyam
Its me

A new approach in astrology

 • Zodiac signs (Rashi) in deep layer
 • About Navagraha in depth
 • 12 Bhava's in depth
 • Dhasavargam in depth
 • Karbha thanam (Pregnancy) / Go get a moral child
 • Fetal life in depth
 • Ways to overcome dhosa's for Kandandham, Alpha Hydroe (Aslesha), Antares (Jhesta/Scorpionis), Lambda Scorpio (Mula)
 • Life path with 73 outcomes and their previous life stories.
 • Laknam / Rashi (Signs) chakra's outcome
 • Combination of planets and their consequence
 • Navamsam chakra and its outcome
 • Thirikonam chakra and its outcome
 • Thuvamsam chakra and its outcome
 • Thirisamsa chakra and its outcome
 • Hora results
 • 12 Bhava results
 • Marriage match for bride and groom
 • and other lots are information are in the book.
Price: 300/-
Available
பஞ்சாங்க ரகசியம் - Panchanga Ragasiyam (Secrets of Astrology)
Its me

A best book, every astrologer should have.

Content: All the things you want to know about Astrology and our Hindu Religion Beleifs.

 • பஞ்சாங்க நுணுக்கங்கள்
 • விரதாதி முக்கிய விசேஷங்கள் பற்றிய தெளிவான விபரங்கள்
 • பஞ்சாங்கத்தில் உள்ள முக்கிய விஷயங்கள் பற்றிய விபரங்கள்
 • பஞ்சாங்கத்தில் உள்ள விரதாதி முக்கிய விசேஷங்கள் மூலமாக ஜாதகரின் பிரச்னைகளுக்கு பரிகாரம் தேடும் வழிகள்
 • பஞ்சாங்கம் பயன்படுத்தும் வழிகள்
அனைத்தும் கொண்டு இதுவரை வெளிவராத முறையில் பஞ்சாங்கத்தில் உள்ள ரகசிய விஷயங்கள் கொண்டு வெளிவருகிறது.
Price: 250/-
Available
27 நட்சத்திரக்காரர்களுக்கான அதிர்சஷ்ட தெய்வ வழிபாடு
27 Natchatras and Manthras
Its me
 • 27 Natchatras and its nature
 • 27 stars, the goddess of fortune
 • Common horoscopes for 27 natchatras.
 • 27 stars and places of their worship.
 • Manthras in Tamil and Sanskrit
 • Ways to overcome for Alpha Hydroe (Aslesha) dhosha
 • Ways to overcome for Alpha Libroe (Vishaka) dhosha
 • Ways to overcome for Antares (Jhesta/Scorpionis) dhosha
 • Ways to overcome for Lambda Scorpio (Mula) dhosha
 • and the book covers with extra additional contents of 27 stars.
Price: 100/-
Available
சைவ ஆகம சாரமும் சிவ வழிபாட்டு முறைகளும் ( சைவ சமய களஞ்சியம் )
Lord Shiva manthras and methods to worship
Its me

27 நக்ஷத்திரங்களின் தன்மைகள், அதிர்ஷ்ட தெய்வங்கள், அதிர்ஷ்டம் தரும் கோயில்கள், தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருத ஸ்தோத்திரங்கள் அடங்கியது.

Saiva aagama collections

 • 108 Aagama description
 • Lord Shiva manthra's
 • Worship with ritual kalasam
 • Types of Linga's and its types
 • Puspha Vidhanam
 • Sasthrotra linga poojas.
 • Manasa Linga poojas
 • Tamil appraisal for Lord Shiva
 • Tamil poojas for Lord Shiva
 • Details of worshiping in prodhosam
 • Details of Lord Shiva temples with 277 songs
 • Information about 63 Nayanmars
 • with all other informations of Natchatra's are in the book.
 • Procedures to know the gender of the child in Sanctum.
 • and much more with mistakeless accurate panchangam which are calculated from computer.
Price: 125/-
Available
பண மழை பொழியச் செய்யும் சைவ வைணவ ஸ்தோத்திரங்கள்
Manthras for Wealthy life. Both Saiva and Vainava
Its me

மஹாலக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரங்களுக்கு தமிழில் அர்த்தமுள்ள ஒரே புத்தகம்

 • Sri Adhishankara's mantra for Golden rain
 • Sri Vendhandha Dhesigar's mantras for money rain
 • Presence of Godess Sri Lakshmi with wealth our home
 • About promise given to Lord Indra by Godess MahaLakshmi
 • Manthras to get blessings from Godess MahaLakshmi
 • and all contents to make you rich and wealthy with the blessings of Godess MahaLakshmi
Price: 60/-
Available
குழந்தைகளை மேதைகளாக்கும் ஸ்ரீ சரஸ்வதி, ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர் வழிபாடு
Sri Saraswathi, Lakshmi Hayagriva manthras
Its me

உங்கள் குழந்தைகள் உயர்வுக்கான ஸ்தோத்திரங்கள் கொண்ட வழிபாட்டு நூல்.

 • Sri Godess Saraswathi manthras
 • Sri Lakshmi Hayagrivar Manthras
 • Manthras to make childrens/students intelligent
 • Manthras to make concentrate in studies
 • Manthras for childrens in Tamil
 • with all its content to make your children good in studies.
Price: 40/-
Available